Tamil-SriLankaEnglish (UK)
 • aa8.jpg
 • aa9.jpg
 • aa11.jpg
 • aa12.jpg
 • bann33.jpg
 • img10.jpg
 • sliderN1.jpg
 • sliderN2.jpg
 • sliderN3.jpg
 • sliderN4.jpg
 • sliderN5.jpg
 • sliderN6.jpg
 • sliderN7.jpg
 • sliderN8.jpg
 • thumb01.jpg
 • thumb02.jpg
 • thumb03.jpg
S.M.Chandrasenaපරිසර හා වනජීවී සම්පත් අමාත්‍ය ගරු  එස්. එම්. චන්ද්‍රසේන මැතිතුමාගේ පණිවිඩය
වේගයෙන් සිදුවන කාලගුණික හා දේශගුණික විපර්යාස, ගෝලීය උණුසුම......තවදුරටත් කියවන්න
Mr.Jayantha Samaraweeraපරිසර රාජ්‍ය අමාත්‍ය ගරු ජයන්ත සමරවීර මැතිතුමාගේ පණිවිඩය
විවිධ ජගත් සම්මුති හා ගිවිසුම් ගණනාවක් ඔස්සේ පරිසර හිතකාමී සංවර්ධනයට....... තවදුරටත් කියවන්න
chairman-Mr.S Amarasingheමධ්‍යම පරිසර අධිකාරියේ සභාපති සිරිපාල අමරසිංහ මහතාගේ පණිවිඩය 
මධ්‍යම පරිසර අධිකාරිය 1980 අංක 47 දරණ ජාතික පාරිසරික පනතින්(සංශෝධිත) ක්‍රියාත්මක ශ්‍රි ලාංකේය පරිසර සංරක්ෂණයේ.........තවදුරටත් කියවන්න.
IMG 7027 Final 2මධ්‍යම පරිසර අධිකාරියේ අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් හේමන්ත ජයසිංහ මහතාගේ පණිවිඩය
පරිසරයත් සංරක්ෂණය කරමින් සංවර්ධන ඉලක්ක ජය ගැනීම අභියෝගයකි. එම අභියෝගය ජය ගනිමින් තිරසාර.........තවදුරටත් කියවන්න.

මධ්‍යම පරිසර අධිකාරිය වෙත සාදරයෙන් පිළිගනිමු

1980 අංක 47 දරණ ජාතික පරිසර පනත යටතේ වර්ෂ 1981 අගෝස්තු මස මධ්‍යම පරිසර අධිකාරිය ස්ථාපනය කරන ලදී. ශ්‍රී ලංකාවේ සංවර්ධන ක්‍රියාදාමය සහ පාරිසරික කටයුතු ඒකාබද්ධ කිරීමේ අරමුණ පෙරදැරිව, වර්ෂ 2001 දී පිහිටුවන ලද පරිසර සහ ස්වාභාවික සම්පත් පිළිබඳ අමාත්‍යංශය විසින් මධ්‍යම පරිසර අධිකාරිය හා සම්බන්ධ සියළු වගකීම් දරනු ලැබේ. මධ්‍යම පරිසර අධිකාරිය සතු නෛතික බලතල 1988 අංක 56 දරණ ජාතික පරිසර (සංශෝධන) පනත යටතේ පුළුල් කරන ලදී.

පසුබිම

ආර්ථික වර්ධනයේ වැදගත් නියමුවෙකු වන්නේ කර්මාන්ත යි. එමගින් ශ්‍රී ලංකාව ට වටිනා ආර්ථික සහ සාමාජයීය වාසි සැලසේ.  එසේම දීර්ඝකාලීන සංවර්ධන අරමුණු සාධනය කර ගැනීමේ වටිනා භූමිකාවක් ද කර්මාන්ත සඳහා හිමි වේ. කෙසේ වෙතත් බොහෝ කර්මාන්ත ක්‍රියාකාරකම්, මිනිසුන් ට, පරිසරය ට සහ ප්‍රාදේශීය හෝ ජාතික ආර්ථිකය ට හානි සිදු කරන අනතුරු දායක රසායන ද්‍රව්‍ය භාවිතයෙන් අනතුරු- ඉසිරීම්, ගිනි ගැනීම්, පිපිරීම්- සිදු විය හැකි ඒවා වේ.

ශ්‍රී ලංකාවේ රසායනික අනතුරු වැළැක්වීම සහ පෙර සූදානම් වැඩ සටහන් ව්‍යාපෘතිය (CAPP-SL) පිහිටුවන ලද්දේ අන්තර්ජාතික රසායන ද්‍රව්‍ය කළමනාකරණය සඳහා වන උපාය මාර්ගික ප්‍රවේශය (SAICM) වෙතින් ලද මූල්‍ය සහයෝගය මත මධ්‍යම පරිසර අධිකාරිය විසිනි. මෙහි කාර්ය සාධනය එක්සත් ජාතීන්ගේ පරිසර ව්‍යාපෘතිය (UNEP)  යටතේ සිදු වන අතර තාක්ෂණික සහයෝගය තායිලන්තයේ බැංකොක් නුවර පිහිටි ආසියානු ආපදා පෙර සූදානම් මධ්‍යස්ථානය (ADPC) වෙතිනි.


ප්‍රයෝජන

ශ්‍රී ලංකාවේ ආර්ථික සංවර්ධනය සඳහා රජය ලබා දී ඇති විවිධ දිරි ගැන්වීම් මත ශ්‍රී ලංකාවේ රසායනික කර්මාන්ත ක්ෂේත්‍රය ශීඝ්‍ර ව්‍යාපතියක් ලබා තිබේ. මෙම ව්‍යාපෘතියේ අරමුණ වන්නේ කර්මාන්ත මගින් සිදු විය හැකි රසායනික අනතුරු වැළැක්වීමට හා පෙර සූදානමක් ඇති කිරීම ට අවශ්‍ය තාක්ෂණික, නීතිමය යටිතල පහසුකම් සහිත උපාය මාර්ගික රාමුවක් ශ්‍රී ලංකාවේ ඇති කිරීමයි. මේ සඳහා CAPP කමිටුව () මධ්‍යම පරිසර අධිකාරිය මගින් පිහිටුවීමට නියමිත අතර විෂයයට අදාල සියලුම රාජ්‍ය ආයතන මේ සඳහා ඒකාබද්ධ වේ. මෙමගින් රසායන ද්‍රව්‍ය හේතුවෙන් සිදු වන අනතුරු වැළැක්වීම සහ සිදු විය හැකි අනතුරු සිමා කිරිම ට බලාපොරොත්තු වේ. එයින් මිනිසුන් ට සිදු විය හැකි අනතුරු වැළැක්විම සහ අවම කිරීමත් පරිසරයට සහ දේපළ වල ට සිදු විය හැකි හානි වැළැක්වීම ත් අරමුණු කෙරේ.

අරමුණු

 1. රසායනික අනතුරු සම්බන්ධ ක්‍රමවේදයක් දැනට ලංකාවේ නොමැති අතර, අදාල රාජ්‍ය නිලධාරීන් සහ කර්මාන්තකරුවන් තුළ රසායනික අනතුරු වැළැක්වීම සහ පෙර සූදානම් වැඩ සටහන් සම්බන්ධයෙන් ඇති අවබෝධය ඉහළ නැංවීම (CAPP)

 2. රසායනික අනතුරු වල අවදානම හැසිරවිය හැකි පරිදි ශ්‍රී ලංකාවේ ආයතන, පාලන ආයතන සහ විශේෂඥයින් ගේ ධාරිතාව වැඩි කිරීම සහ සම්බන්ධීකරණය

 3. රසායනික අනතුරක හානි දායක බවේ සහ අවදානමේ ස්වභාවය සහ ස්ථානය මුල් අවස්ථාවේ දී ම හඳුනා ගැනීම

 4. සිදු විමට ඉඩ ඇති රසායන ද්‍රව්‍ය ඉසිරීම්, ගිනි ගැනීම්, පිපිරීම් ආදිය අවම කිරිම ට ත් එසේ සිදු විය හැකි අනතුරු වල හානි දායක බලපෑම අවම කිරීම ට ත්  යොදා ඇති ආරක්ෂිත ක්‍රමෝපායයන් ප්‍රමාණවත් වේ ද යන්න අවබෝධ කර ගැනිම

 5. ශ්‍රී ලංකාව ට ගැලපෙන සහ එහි අවශ්‍යතාවන් ට හා හැකියාවන් ට සරිලන CAPP ව්‍යාපෘතියක් සංවර්ධනය කර ස්ථාපිත කිරිම

 

ව්‍යාපෘති ක්‍රියාකාරකම්

ව්‍යාපෘතියේ වර්තමාන ක්‍රියාකාරකම් නියමිත කාල වකවානු වල දි සිදු කෙරී තිබේ. ජාතික ආරම්භක වැඩ මුළුව 2013 ජනවාරි 16-17 දෙදින තුළ බත්තරමුල්ල, වෝටර්ස් එජ් හි දී රසායනික අනතුරු වැළැක්වීම සහ පෙර සූදානම් වැඩ සටහන් සඳහා වන සියළුම පාර්ශ්වකරුවන්ගේ සහභාගීත්වයෙන් පැවැත්විණි. එම වැඩමුළුවේ දී තීරණය කර ඇති පරිදි මධ්‍යම පරිසර අධිකාරිය විසින් CAPP කමිටුවක් පිහිටුවා, ඉතා ඕනෑ කමින් CAPP කමිටුව සඳහා සාමාජිකයින් තෝරා ගෙන ඇති අතර ව්‍යාපෘතියේ ඉදිරි පියවර ගැනීමේ කටයුතු එම සාමාජිකත්වය වෙත පවරා ඇත. මෙම කාර්ය සාධක බලකාය අදාල පළාත් පාලන  ආයතන, රාජ්‍ය නොවන සංවිධාන සහ මොරටුව විශ්ව විද්‍යාලයේ අධ්‍යාපනික විශේෂඥතාව යනාදියෙන් සමන්විත වේ. ඉදිරි ව්‍යාපෘති කටයුතු හඳුනා ගත් අතර, සියලුම පාර්ශ්වකරුවන් සමග මේ සම්බන්ධ එකඟතාවක් ඇති කර ගන්නා ලදී.
අදාල කාර්ය සාධක බලකාය මධ්‍යම පරිසර අධිකාරියේ ප්‍රධානත්වයෙන් සෑම මසක ම රැස් වූ අතර, ඔවුන් සඳහා තායිලන්තයේ දී පුහුණුවක් ද ලබා දෙන ලදී.
මොරටුව විශ්ව විද්‍යාලයේ මහාචාර්ය අජිත් ද අල්විස් සහ ආචාර්ය මනීෂා ගුණසේකර විසින් අවශ්‍ය සියලුම වාර්තා සකස් කරන ලදී. මෙහි ඉදිරි පියවර (Road map) පිළියෙල කර අවසාන ය.

මෙම ව්‍යාපෘතිය දැනට UNEP ආයතනය මගින් පැවැත් වූ සමාන ව්‍යාපෘති අතර හොඳම ව්‍යාපෘතිය බව ප්‍රකාශයට පත් කර ඇත.

2013 නොවැම්බර් 30 දින ව්‍යාපෘතියේ පළමු අදියර නිම වූ අතර UNEP මගින් ඉදිරි පියවර සඳහා ආධාර උපකාර කෙරෙනු ඇත.

Thursday, 13 March 2014 07:19 අවසන් වර ට යාවත්කාල කළ දිනය

අපගේ සේවාවන්

පරිසර ආරක්ෂණ බලපත්‍ර ක්‍රමවේදය ක්‍රියාත්මක කිරීම

 

පරිසර ආරක්ෂණ බලපත්‍රයක් ලබා ගෙන පරිසරය සුරැකීමට දායක වන්න..පරිසරය සම්බන්ධ මහජන පැමිණිලි

 

පරිසර ගැටළු ආශ්‍රිත මහජන පැමිණිලි විසඳීම..

පර්යේෂණ හා සංවර්ධන අංශය

 

සිතියම්, දත්ත හා තොරතුරු...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

epa sinhala

infoactsin

wetQ

oilP

polys

bios

weerawilasin

WEDC

 

නවතම පුවත් සහ තොරතුරු

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
දක්ෂිණ අධිවේගී මාර්ගයේ රුක් රෝපණයක්... ඉහළ යන වායු දූෂණය හමුවේ ඊට පිළියමක් ලෙසිනුත් පාරිසරික... තවදුරටත් කියවන්න
“ක්‍රීඩා තරඟ වලදී පරිසර ආරක්ෂණය” නේවාසික වැඩසටහන ජාතික ඔලිම්පික්  ආයතනය විසින් ශ්‍රී ලංකාවේ හා දකුණු... තවදුරටත් කියවන්න
The CEA raids an Illegal Lunch Sheet Manufacturing Factory in Korathota, Kaduwela. පරිසර දූෂණයට ප්‍රබල ලෙසින් හේතුපාදක වන පොලිතීන්... තවදුරටත් කියවන්න
තෙත්බිම් දින ජාතික උත්සවය පිළිබඳව දැනුවත් කිරීමේ මාධ්ය හමුවක් මෙවර තෙත්බිම් දින ජාතික උත්සවය “ජෛව විවිධත්වයෙන් සපිරුණු... තවදුරටත් කියවන්න
තෙත්බිම් දින ජාතික උත්සවය - 2020 “ජෛව විවිධත්වයෙන් සපිරුණු තෙත්බිම්” මෙවර තෙත්බිම් දින ජාතික උත්සවය “ජෛව විවිධත්වයෙන් සපිරුණු... තවදුරටත් කියවන්න
ජගත් පරිසර දිනය - 2020 “සොබාදහමට ඉඩක්” 2020 ජගත් පරිසර දිනය පොසොන් පොහෝ දිනට යෙදී තිබු බැවින්,... තවදුරටත් කියවන්න